Sal ve Gvenlii Eitimi

Hedef

yerlerinde salkl ve gvenli bir ortam temin etmek, kazalarn ve meslek hastalklarn azaltmak, alanlar yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirmek, alanlarn kar karya bulunduklar mesleki riskler ile bu risklere kar alnmas gerekli tedbirleri retmek , sal ve gvenlii bilinci oluturarak uygun davran kazandrmaktr.


Katlmc Says

25 kii.


Eitim Ders erii

Genel i sal ve gvenlii kurallar,
kazalar ve meslek hastalklarn sebepleri ve iyerindeki riskler,
Kaza, yaralanma ve hastalktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanmas,
ekipmanlarnn gvenli kullanm, alanlarn yasal hak ve sorumluluklar,
Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler(Kanunlarda i sal ve gvenlii),
yerinde gvenli ortam ve sistemleri kurma,
Kiisel koruyucu alet kullanm,
Ekranl aralarla alma
Uyar iaretleri,
Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya kan riskler,
Temizlik ve dzen,
Yangn olay ve yangndan korunma,
Termal konfor artlar,
Ergonomi,


Eitim Yntemi


Eitmen Kadrosu

Eitimler alma Bakanlndan onayl sertifikal Sal ve Gvenlii (SG) tarafndan verilmektedir.


Eitim Sonunda Verilen Belge

Eitimin tmne itirak eden ve baarl bulunan katlmclara ABC Akademi tarafndan katlmc belgesi verilecektir.


Eitim Yeri

Firmanza ait eitim salonu yada Abc Akademi eitim salonu.